Mówią: "Szukajcie, a znajdziecie". Powodzenia!

Kiedy ojciec staje się katem

Ojcowska przemoc nie kończy się z opuszczeniem rodzinnego gniazda. Wtedy dostaje nowe, drugie życie. Przejmuje kontrolę nad chłopcem, który tylko pozornie zyskał autonomię i możliwość samostanowienia. Zyska ją dopiero kiedy przepracuje w sobie przeszłość: w gabinecie terapeuty, czasem wśród mądrych przyjaciół, albo – to wciąż możliwe – kiedy sam zostanie ojcem i postanowi, że jego rany nie będą boleć nikogo więcej.

Przemoc stosowana przez rodziców budzi poczucie lęku, przekonanie o własnej bezradności i niemocy. Jest antytezą i zdradą wychowania, bo ci, którzy mieli kochać i wspierać, okazują się oprawcami. Dziecko poddawane ustawicznemu cierpieniu, przestaje być świadome siebie, własnych uczuć i przeżyć. Z tą obciążającą strategią przetrwania wchodzi w dorosłość. W najlepszym wypadku pula nabytych w domu deficytów utrudni budowanie relacji z innymi. W najgorszym, model domowych ścian zostanie powtórzony, a ofiara stanie się katem.

Kiedy chłopiec, staje się mężczyzną

Więź łącząca ojców i synów jest szczególna. To w ojcu chłopiec szuka wzoru męskości – matrycy zachowań i zasad. Relacja z ojcem stanowi fundament poczucia własnej wartości. I choć szczególnie dzisiaj w wielu środowiskach teza ta poddawana jest w wątpliwość, nie znam mężczyzny, którego osobiste doświadczenia jej nie potwierdzą.

Mikołaj, 33-letni dyrektor finansowy, kiedy sięga pamięcią do dzieciństwa, w pierwszej kolejności widzi trudny obraz. Ojciec, ceniony nauczyciel akademicki, mocno ściska go za ściągnięte do ziemi nadgarstki i okłada plastikowym kablem od nocnej lampki. – Wpadał w szał. Bił raz, drugi, trzeci, dwudziesty. Wrzeszczał, że mnie nauczy. I że jestem małym, niewdzięcznym skurwysynem. To drugie częściej. Nie potrafiłem się ani obronić, ani uciec. Paraliżował mnie strach. Ojciec zmarł pięć lat temu, a ja nadal, kiedy coś mi zagraża, zamieram w tym samym panicznym lęku.

Z jakiegoś powodu, być może to czynnik kulturowy, być może głębsza, trwale zapisana w nas potrzeba, mężczyźni oczekują inicjacji. Procesu, w którym ich męskość zostanie nazwana i potwierdzona. Wojciech Eichelberger w eseju „Zdradzony przez ojca” podkreśla, że dzisiaj proces ten przybiera karykaturalne i pokraczne formy. Aby zyskać uznanie w oczach innych i wyjść spod opiekuńczych skrzydeł matki, zaczynamy znęcać się nad sobą: kto potrafi wypić więcej, dłużej nie spać, intensywniej pracować, skrzywdzić większą liczbę kobiet? Konsekwencja ciężkiej, ojcowskiej ręki to wiecznie niezaspokojona potrzeba udowodnienia światu swojej wartości.

Jaki ojciec, taki syn

Ojciec, który stosuję przemoc wobec własnych dzieci, zazwyczaj sam jej doświadczał. Przez lata w nim samym kumulowały się złość i bezradność. Teraz, kiedy posiada własne dziecko, absolutnie zależne, bezbronne i bezradne, w końcu może odwrócić role.

Czasami, nawet jeśli nie nosi w sobie bagażu trudnego dzieciństwa, ojciec jest owładnięty swoją „dorosłą hańbą”, którą przelewa na najbliższych. To alkoholicy, narkomani, ale również fundamentalni wyznawcy twardych, religijnych zasad czy funkcjonariusze autorytarnych, silnie hierarchicznych organizacji. Skrzywione ojcostwo daje poczucie władzy i poczucie bycia lepszym od dziecka, które nie tylko się nie sprzeciwi, ale winą za sytuację obarczy siebie. W swoich pracach doskonale opisuje ten proces Nathaniel Branden.

Dziecko, aby dobrze się rozwijać, potrzebuje akceptacji swoich myśli i uczuć. Dobrze, kiedy funkcjonuje w określonych i jasnych ramach – negocjowalnych, wyznaczanych bez represji. Zawsze powinno być szanowane i widzialne. Rodzice powinni z uwagą traktować jego pragnienia, niezależnie od tego, czy są skłonni na nie przystać. Wysokie standardy i oczekiwania są ważne, bo dzieci potrzebują wyzwań, ale wyzwań, którym potrafią sprostać.

To wzór, od którego wszyscy rodzice co jakiś czas odchodzą, a do którego nieustannie powinniśmy wracać. Przemoc, zarówno psychiczna jak i fizyczna, w ułamku sekundy burzy tą konstrukcję.

Ojciec balansował między dwoma postawami, zniszczę cię i musisz mnie podziwiać. Pomiędzy jednym, a drugim rozciągały się okresy pozornego spokoju, w którym traktował mnie gorzej niż obcych, przypadkowych ludzi. Któregoś dnia odwiedził nas sąsiad, o którym ojciec zawsze mówił źle. Sąsiad rozlał herbatę, a tata zapewnił go, że nic się nie stało – zachował się uprzejmie i normalnie. Dziesięć minut później to samo przytrafiło się mnie, ale reakcja była inna: agresywna i wulgarna. Pytałem sam siebie jak bardzo musi mnie nienawidzić, skoro tak postępuje.

Strategie przetrwania

Chłopiec, którego ojciec krzywdził i poniżał, wchodząc w dorosłość obiera jedną lub kilka strategii przetrwania. Musi ukryć swój lęk, poradzić sobie z korozją poczucia własnej wartości, z ograniczonymi zasobami uczuć i emocji.

Czasami to strategia wiecznego dziecka, wtedy mężczyzna, niezależnie od wieku pozostaje uzależniony od wpływów i akceptacji matki. Czasami to narcyz – uzurpator, który robi wszystko, aby jego strach nie wyszedł na jaw.

Mężczyźni katowani przez ojców najczęściej sięgają do dwóch skrajnych wzorów zachowań. Jedna grupa to ci, którzy nie potrafią zbudować trwałego związku, więc żonglują relacjami, zdradzają swoje partnerki i uciekają od odpowiedzialności. Druga, to mężczyźni, którzy decydują się na życie w samotności, skazują samych siebie na cichą desperację, bo wolą odrzucić zanim zostaną odrzuceni. Bywa, że aby usprawiedliwić własny wybór, ubierają go w wyznanie lub ideologię. Wtedy – jak pisze Eichelberger – stają się prześladującymi innych inkwizytorami.

Czy jestem dość dobry?

Ojcowska przemoc nie kończy się z opuszczeniem rodzinnego gniazda. Wtedy dostaje swoje nowe, drugie życie. Przejmuje kontrolę nad chłopcem, który tylko pozornie zyskał autonomię i możliwość samostanowienia. Zyska ją dopiero kiedy przepracuje w sobie przeszłość: w gabinecie terapeuty, czasem wśród mądrych przyjaciół, albo – to wciąż możliwe – kiedy sam zostanie ojcem i postanowi, że jego rany nie mogą boleć nikogo więcej.

– Czy mam w sobie wszystko co jest mi potrzebne? Czy potrafię sprostać wyzwaniom, które stawia przede mną życie? Czy będę dobrym mężem, przyjacielem, partnerem w interesach, ojcem własnych dzieci? Czy jestem wystarczająco dobry? 
– A czy twój ojciec kiedyś ci to powiedział? Że masz wszystko, czego ci potrzeba, i że jesteś dość dobry? Że cię kocha?

Potrzebujemy mężczyzn, którym możemy ufać, i których chcemy naśladować. Przyjaciół, szefów, kolegów, partnerów, którzy – kiedy to potrzebne – nie uciekną, nie schowają się za murem własnych lęków i kompleksów. Potrzebujemy mądrych i świadomych ojców.

Mądrzy ojcowie nie biją.


Tekst powstał w ramach kampanii społecznej XI – nie bij!, realizowanej wspólnie przez portal Onet i tygodnik Newsweek.

{social-facebook-like}